3.png
pribeh.png
JARKA_PRIBEH.jpg

FOTO: Ted Johansson (2020)

Jarka Papežová

podtrh.png

je všestranně zaměřená umělkyně, která vypráví své příběhy skrze vizuální tvorbu. Narodila se v roce 1977 v Přešticích.

Malovala od malička, neboť láska k výtvarnu se v její rodině projevovala již třetí generaci. Vystudovala SPSŠ a pak pokračovala na Ústavu umění a designu v Plzni.

Z počátku bylo malování pouze jejím koníčkem, před deseti lety se mu ale začala věnovat profesionálně. Své výtvarné cítění využívá i prakticky, a to ve spolupráci se svým manželem Janem. Navrhují spolu zahrady a zanechávají tak úžasné stopy v krajině.

Její nejoblíbenější technikou je akvarel, protože jí umožňuje zachytit pomíjivé okamžiky krásy a emocí. Slovo zachytit čí zdokumentovat je pro ni stěžejní. Zachycuje stopy času, nálady, mizející náhrobky i stará řemesla a propojuje tím dnešek s minulostí.

Organizuje happeningy, kdy spolu s veřejností tvoří umělecká díka ve stylu land art. Nic výtvarného jí není cizí. Jarka není jen malířkou, ale ovládá plastíky, interiérový design, grafiku a dokonce i ručně vázané knihy.

TEXT: Petra Johansson (2020)

VIDEO: Tomáš Vachuda (2014)